Hidrofor Seçimi

Hidrofor seçiminde göz önüne alınması gereken ana etkenler;
  • Debi ( su miktarı )
  • Basma yüksekliği
  • Emme derinliği
  • Emme hattı çapı
  • Basma hattı çapıdır.
a – Debi ( Q )
Evsel hidroforlarda ihtiyaç duyulan su miktarı tecrübelerle elde edilmiş değerlerden faydalanarak hesaplanır.
Q = A x T x B x f ( litre/saat)
Q : Debi ( litre/saat )
A : Aile sayısı veya daire sayısı : A
T : Bireyin günlük su tüketimi : T = 100 – 150 litre / gün
B : Ortalama birey sayısı aile için : B = 4 – 5 
f : Eş zamanlı kullanım faktörü ( Tablodan )
Eş zamanlı kullanım faktörü ( f )
4 daireye kadar

0,66

10 daireye kadar

0,45

20 daireye kadar

0,40

50 daireye kadar

0,35

100 daireye kadar

0,30

100 daireden fazla

0,25

b – Basma yüksekliği (Hm)
Hm = ( A x B x C ) + HÖZEL + HAKMA (mSS)
Hm : Basma yüksekliği (mss)
A : Kat yüksekliği ( Evsel uygulamalar için genellikle 2,8 metre – 3 metre arası )
B : Kat sayısı
C : Emniyet katsayısı ( Yeni binalar için C=1,20 , eski binalar için C=1,30 )
HÖZEL : Özel ekipmanlar için gerekli olan basınç ( Tablodan )
HAKMA : Kullanım yeri basıncı ( HAKMA = 15 mSS )

HÖZEL

Su sayacı başına

10 mSS

Filtrasyon için

15 mSS

Hortumla bahçe sulama için

10 mSS

Fıskiye ile bahçe sulama için

30 mSS

Şok duş için

15 mSS

c – Emme derinliği
Hidroforun emiş yapması durumunda kapasitesi düşecektir. Bu düşüş miktarı pompa tipine bağlı olarak değişmektedir. Seçim yapılırken pompa üreticisine başvurunuz.
d – Emme hattı çapı
Emme hattı galveniz boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş ağzı çapında, plastik boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş çapından bir çap büyük boru ve armatür kullanılmalıdır.
e – Basma hattı çapı
Basma hattı boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş ağzı çapında, plastik boru ile yapılıyorsa minimum pompa emiş çapından bir çap büyük boru ve armatür kullanılmalıdır. Pompa çıkışına yakın yerlere ( 1 metre ) dirsek konulmamalıdır.
Bu bilgiler ışığında örnek bir seçim yapalım;
60 daireli üç bloktan oluşan 5’şer katlı yeni bir sitenin su ihtiyacını karşılayacak hidroforun kapasitesini hesaplayalım. Her dairenin sayacı ayrıdır. Banyo bataryasında şok
duş kullanılmıştır;
Q = A x B x T x f (Litre)
Q = 180 x 5 x 120 x 0,25 = 10,800 litre/saat = 27 m3/h

Hm = (2,8 x kat sayısı x C ) + HÖZEL + HAKMA
Hm = (2,8 x 5 x 1,3) + (10 + 15) + 15 = 58,2 mSS = 60 mSS
Seçilecek hidroforun pompası;
Q = 27 m3/h Hm = 60 mSS değerlerini sağlamalıdır.
Hidroforla birlikte kullanılacak denge tankı minimum 500 litre ve ön gaz basıncı 5,5 bar olmalıdır.

 

Alters und Behindertengerechter Badumbau Badezimmer Dekoration Badezimmer fr ltere Menschen Badezimmer fr ltere und krperbehinderte Menschen Badumbau Behindertengerecht barrierefrei gestaltetes Badezimmer Barrierefreies Bad Behindertengerechter Ebenerdigen Dusche Komplettsanierung Pflege & Barrierefreiheit Pflegegrad erhalten Sie 4.000 Zuschuss Pflegekasse Toiletten Dekoration
George karelias satin al Marlboro double fusion satin al Marlboro touch aqua satin al Djarum black satin al Captain black dark crema sigara satin al Toscanello limoncello puro satin al Puro satin al Tutun satin al