Klima (Soğutma) Bakım ve Servisi

Klima Bakımlarında Yapılması Gereken Uygulamalar :
Elektrik bağlantılarının kontrolü ve temizlenmesi.
Hava filtresinin kontrolü ve temizlenmesi.
Serpantininin temizlenmesi.
Serpantininin kimyasal madde ile yıkanması.
Gaz kaçaklarının kontrolü.
Drenaj tesisatının kontrolü.
Mekanik aksam kontrolleri varsa aksaklıkların giderilmesi.
Performans kontrolü.
Cihazın çalıştırılıp performans kontrollerinin yapılması.