Emka Brülör Servis ve Bakımı

Brülör, yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır.
Kullanılan Yakıt Cinsine Göre:
Tek Yakıtlı Brülörler
Katı Yakıt Brülörleri
Kömür
Talaş, vb. yakıtlar
Sıvı Yakıt Brülörleri
Fuel-Oil No:6
Motorin (Mazot)
Gaz Yağı
Gaz Yakıt Brülörleri
Doğalgaz
LPG
Özel Yakıt Yakan Brülörler
Gliserin
Hayvansal Yağlar
Yüksek Fırın Gazı(İngilizce: Blast Furnace Gas), vb. yakıtlar
Çift Yakıtlı Brülörler
Yukarıda bahsedilen yakıtlardan iki tanesini ayrı ayrı ya da aynı anda yakan brülörlerdir.
Üç Yakıtlı Brülörler
Yakıtın Atomizasyon (Parçalanması)Yöntemine Göre:
Yüksek Basınç ile Püskürtmeli Brülörler (Memeli Brülörler)
Buhar/Hava Atomizasyonlu Brülörler(Buhar/Hava Parçalamalı Brülörler)
Rotatif Çanaklı Brülörler